DWA-9001

2021-08-10 513

产品应用范围

水可分散性异氰酸酯固化剂

类型:基于六亚甲基二异氰酸酯(HDI)的亲水性脂肪族聚异氰酸酯

供应形式:无溶剂型

用途:作为水性双组分聚氨酯体系的硬化剂组分及作为水性涂料性能的添加剂。

产品规格

特性

数值

测量单位

测试方法

NCO 含量 

17.4±0.5 

%

DIN EN ISO 11 909

粘度,23℃C 

2800±800 

mPas

DIN EN ISO 3219/A.3

色值(Hazen) 

≤ 60 


DIN EN 1557

游离HDI 单体

≤ 0.15 

%

DIN EN ISO 10 283

其它数据*特性

特性

数值

测量单位

测试方法

粘度,25℃ 

约 2500 

mPa·s

DIN EN ISO 3219/A.3

当量

约241密度

约1.16 

g/ml

DIN EN ISO 2811

闪点

>250 

DIN EN 22 719

*以上数值为一般信息,并非产品规格的一部分。